Psychosociaal

Wanneer een cliënt psychische en/of sociale problemen ervaart, helpt de psychosociaal therapeut de cliënt om zijn gevoelens vollediger te ervaren, zijn gedachten te verhelderen, en zijn (interpersoonlijk) gedrag effectiever te maken.

Een psychosociaal therapeut hanteert het uitgangspunt dat ervaringen in het verleden van grote invloed zijn op hoe mensen in het ‘hier-en-nu’ denken, emotioneel reageren en zich gedragen. Negatieve ervaringen in het verleden kunnen leiden tot onhandige automatische reactiepatronen in het heden.

Om deze niet-effectieve patronen te veranderen, schept de psychosociaal therapeut een veilige, effectieve werkrelatie waarbinnen de cliënt nieuwe ervaringen kan opdoen en nieuwe patronen kan aanleren. De cliënt krijgt in dit therapeutisch contact de gelegenheid om ‘op verhaal te komen’ en hij wordt geholpen om zich beter bewust te worden van zijn gevoelens, overtuigingen en functioneren. Dit leidt tot nieuwe groei- en interactiemogelijkheden voor de cliënt.

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen/therapieën, die ingezet worden waarmee de cliënt hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.
Het probleem oplossend en zelf genezend vermogen van de cliënt wordt geactiveerd. Hierdoor zal de veerkracht en kwaliteit van leven van de cliënt toenemen.

Neem hier contact op voor meer informatie.

Neem contact op