Behandel
overeenkomst

Behandelovereenkomst

De CAM-Therapeut Jo Brink-de Boer gevestigd Hanekerweg 15 te Klarenbeek en de cliënt komen overeen dat Jo Brink-de Boer de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden/is verwoord. (Rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)

Beide zijn zich bewust dat:

 • Uw CAM-Therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging ‘FAGT’ en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (fagt.org).
 • Uw CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
 • CAM-Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De FAGT CAM-Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
 • U de CAM-therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
 • U zich als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
 • Uw CAM-Therapeut een dossier aanmaakt en u als cliënt het recht tot inzage hebt in het eigen dossier.
 • U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw CAM-Therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (quasir.nl) conform de wkkgz.
 • Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
 • Indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beëindigen door dit aan te geven aan uw CAM-Therapeut.
 • De FAGT CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
 • Betaling van de behandelingen dienen direct te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Deze kunnen contant, per pin of factuur worden betaald.
 • Met enig regelmaat stuurt uw CAM-Therapeut u een digitale factuur toe.