Vergoedingen

Psychosociale therapie en coaching worden, conform de wetgeving, niet vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en u informeert of u verzekerd bent voor alternatieve zorg door niet-artsen aangesloten bij FAGT (Federatie Additief Geneeskundige Therapeuten beroepsvereniging). Het hangt dus af van de aard van uw aanvullende verzekering, of en hoeveel keren de sessies vergoed worden.

Wilt u gebruik gaan maken van de mogelijke vergoedingen, zult u zich bij het eerste consult moeten legitimeren met een geldig legitimatie bewijs, bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of ID kaart. Daarnaast geeft u een naar waarheid ingevuld intakeformulier met daarin o.a. uw NAW gegevens retour. Werkzaamheden die vallen onder vergoeding door zorgverzekeraars voor leden van beroepsvereniging FAGT zijn vrijgesteld van BTW.

Preventieve behandelingen en workshops worden door de meeste zorgverzekeringen niet vergoed.
Voor meer informatie verwijs verwijs ik naar de site www.fagt.org. Via deze site kunt u een recente ‘Vergoedingen overzicht zorgverzekeraars’ downloaden.

Praktijk Jo-coaching is aangesloten bij beroepsvereninging FAGT en geregistreerd in het register RBCZ.