Vergoedingen

Psychosociale therapie en coaching worden, conform de wetgeving, niet vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en u informeert of u verzekerd bent voor alternatieve zorg door niet-artsen aangesloten bij FAGT (Federatie Additief Geneeskundige Therapeuten beroepsvereniging). Het hangt dus af van de aard van uw aanvullende verzekering, of en hoeveel keren de sessies vergoed worden.

Wilt u gebruik gaan maken van de mogelijke vergoedingen, zult u zich bij het eerste consult moeten legitimeren met een geldig legitimatie bewijs, bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of ID kaart. Daarnaast geeft u een naar waarheid ingevuld intakeformulier met daarin o.a. uw NAW gegevens retour.

Preventieve behandelingen en workshops worden door de meeste zorgverzekeringen niet vergoed.
Voor meer informatie verwijs verwijs ik naar de site www.fagt.org. Via deze site kunt u een recente ‘Vergoedingen overzicht zorgverzekeraars’ downloaden.

Tevens wil ik vermelden dat een ‘verklaring onberispelijk gedrag’ genaamd VOG is afgegeven aan FAGT, de beroepsvereniging.
Tucht en klachtrecht FAGT en Wkkgz ‘Proof’

Volledig geaccrediteerd via de beroepsvereniging FAGT onder licentienummer 14586, RBCZ Licentiecode 174548R