Overgewicht

Als je genoeg hebt van steeds opnieuw beginnen stop dan met opgeven

EMDR Traumaverwerking

EMDR therapie lijkt meer en meer één van de beste psychotherapeutische ontwikkelingen in de 21e eeuw binnen de geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met een nare ervaring zoals een inbraak of overval, verkeersongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, (seksueel) misbruik, verlies van een kind of geliefde, etc. Een groot deel van de mensen kan een schokkende ervaring goed verwerken. Een ander deel krijgt jaren later last van deze ervaring(en).

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen ook diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens vandaan komen. Ook dan kan met behulp van EMDR-therapie de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en worden verwerkt.

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Letterlijk vertaald betekent dit: ‘door ogenbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken’. EMDR is een veilige behandelmethode. Het informatie-verwerkingssysteem in de hersenen wordt nagebootst en gestimuleerd. Het stimuleren van de hersenen gebeurt door de aangeboden aanrakingen, geluiden, opdrachtjes en oogbewegingen. Hierdoor kan in een relatief korte tijd resultaten worden behaald.

Vorming vindt plaats in de jongere jaren waarbij ervaringen tijdens opvoeding tot het zevende levensjaar het meest van belang zijn. Nare ervaringen en trauma resulteren vaak in overlevingsmechanisme met bijhorende patronen die erg lastig te doorbreken zijn. Gelukkig is het niet onmogelijk. Jo kan je helpen om trauma te verwerken en je zelfbeeld te verbeteren onder andere door middel van EMDR.

Onvoldoende verwerking van nare ervaringen zorgen vaak voor het ontstaan van  lichamelijke klachten maar het is ook goed mogelijk dat deze klachten zich ontwikkelen in psychische problemen welke zich uiten door slapeloosheid, angsten, depressieve gevoelens of kortom herbeleving (herinnering) die door het hoofd blijven tollen. Indien sprake is van deze symptomen kan men meestal spreken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Met behulp van EMDR-therapie worden onderliggende oorzaken naar boven gehaald en nare ervaringen verwerkt.

Na afloop van de EMDR sessie kun je je heel prettig en energiek voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten anders zijn en dat je je juist (erg) moe voelt. In sommige gevallen kunnen er nieuwe heftige beelden of gevoelens bovenkomen wat een idee zou kunnen geven dat er iets misgaat. Dit is een normale reactie tijdens het verwerkingsproces. Het betekent dat het brein optimaal bezig is, het is dus vaak een goed teken!