Overgewicht

Als je genoeg hebt van steeds opnieuw beginnen stop dan met opgeven

EMDR Preverbaal trauma & vroegkinderlijk trauma

Kinderen kunnen allerlei traumatische gebeurtenissen meemaken zoals heftig geboortes en/of medische behandelingen, seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling, maar ook ongevallen, emotionele en fysieke verwaarlozing en huiselijk geweld.

Herinneringen aan deze gebeurtenissen zijn ontstaan in de zogenaamde pre verbale fase en dus niet op bewust niveau toegankelijk.

Bij deze jonge kinderen (0-4) is het dan ook moeilijk te zien in hoeverre er sprake is van traumatisering. Dit geldt ook voor oudere kinderen bij wie het vermoeden is van preverbaal trauma. Communicatie over ingrijpende gebeurtenissen is niet of beperkt door henzelf mogelijk.

Soms zie je na enig tijd gedragsveranderingen (verzet bij schoonmaken, bij tandenpoetsen e.d.) Dit gedrag kan echter ook gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsfase. Soms kan de ouder uit angst of schuldgevoel maar ook door eigen traumatisering niet goed meer als steunfiguur en opvoeder optreden. Gedragsproblemen kunnen van het kind verergeren. De omgeving kan dan gaan denken aan ADHD of ASS.

EMDR blijkt een goede methode om de pre verbale traumatische herinneringsbestanden te bewerken in samenwerking met de ouders.