Overgewicht

Als je genoeg hebt van steeds opnieuw beginnen stop dan met opgeven

EMDR

De oplossing van toen is het probleem van nu

EMDR

EMDR Traumaverwerking

EMDR therapie lijkt meer en meer één van de beste psychotherapeutische ontwikkelingen in de 21e eeuw binnen de geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met een nare ervaring zoals een inbraak of overval, verkeersongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, (seksueel) misbruik, verlies van een kind of geliefde, etc. Een groot deel van de mensen kan een schokkende ervaring goed verwerken. Een ander deel krijgt jaren later last van deze ervaring(en).

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen ook diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens vandaan komen. Ook dan kan met behulp van EMDR-therapie de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en worden verwerkt.

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Letterlijk vertaald betekent dit: ‘door ogenbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken’. EMDR is een veilige behandelmethode. Het informatie-verwerkingssysteem in de hersenen wordt nagebootst en gestimuleerd. Het stimuleren van de hersenen gebeurt door de aangeboden aanrakingen, geluiden, opdrachtjes en oogbewegingen. Hierdoor kan in een relatief korte tijd resultaten worden behaald.

Vorming vindt plaats in de jongere jaren waarbij ervaringen tijdens opvoeding tot het zevende levensjaar het meest van belang zijn. Nare ervaringen en trauma resulteren vaak in overlevingsmechanisme met bijhorende patronen die erg lastig te doorbreken zijn. Gelukkig is het niet onmogelijk. Jo kan je helpen om trauma te verwerken en je zelfbeeld te verbeteren onder andere door middel van EMDR.

Onvoldoende verwerking van nare ervaringen zorgen vaak voor het ontstaan van  lichamelijke klachten maar het is ook goed mogelijk dat deze klachten zich ontwikkelen in psychische problemen welke zich uiten door slapeloosheid, angsten, depressieve gevoelens of kortom herbeleving (herinnering) die door het hoofd blijven tollen. Indien sprake is van deze symptomen kan men meestal spreken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Met behulp van EMDR-therapie worden onderliggende oorzaken naar boven gehaald en nare ervaringen verwerkt.

Na afloop van de EMDR sessie kun je je heel prettig en energiek voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten anders zijn en dat je je juist (erg) moe voelt. In sommige gevallen kunnen er nieuwe heftige beelden of gevoelens bovenkomen wat een idee zou kunnen geven dat er iets misgaat. Dit is een normale reactie tijdens het verwerkingsproces. Het betekent dat het brein optimaal bezig is, het is dus vaak een goed teken!

EMDR Preverbaal trauma & vroegkinderlijk trauma

Kinderen kunnen allerlei traumatische gebeurtenissen meemaken zoals heftig geboortes en/of medische behandelingen, seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling, maar ook ongevallen, emotionele en fysieke verwaarlozing en huiselijk geweld.

Herinneringen aan deze gebeurtenissen zijn ontstaan in de zogenaamde pre verbale fase en dus niet op bewust niveau toegankelijk.

Bij deze jonge kinderen (0-4) is het dan ook moeilijk te zien in hoeverre er sprake is van traumatisering. Dit geldt ook voor oudere kinderen bij wie het vermoeden is van preverbaal trauma. Communicatie over ingrijpende gebeurtenissen is niet of beperkt door henzelf mogelijk.

Soms zie je na enig tijd gedragsveranderingen (verzet bij schoonmaken, bij tandenpoetsen e.d.) Dit gedrag kan echter ook gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsfase. Soms kan de ouder uit angst of schuldgevoel maar ook door eigen traumatisering niet goed meer als steunfiguur en opvoeder optreden. Gedragsproblemen kunnen van het kind verergeren. De omgeving kan dan gaan denken aan ADHD of ASS.

EMDR blijkt een goede methode om de pre verbale traumatische herinneringsbestanden te bewerken in samenwerking met de ouders.

 

EMDR Faalangst & onzekerheid

De meeste mensen hebben weleens last van faalangst of onzekerheden. Een beetje angst geeft ons energie en kan handig worden ingezet in dat wat we willen bereiken. Het wordt een probleem als je door angst wordt overstroomd. Prestaties en persoonlijke ontwikkeling worden hierdoor (ernstig) belemmerd. Knikkende knieën, trillende handen of stem, duizeligheid….buikpijn, maagpijn, hoofdpijn…. Slecht slapen, veel piekeren, onrust…Black-out, niets meer weten, en niet meer kunnen.

Negatieve gedachtes en angst om te falen horen bij faalangst. De diepere angst daarachter is altijd de angst om negatief beoordeeld te worden. ‘Wat zullen andere wel niet over me denken als…’.

Negatieve ervaringen kunnen bijdragen aan faalangst. Zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier en nu nog steeds kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld.

Samen onderzoeken we de aanleidingen voor de toename van angstgevoelens en brengen deze tot rust met EMDR.

EMDR Verslavingen

Verslavingen ontstaan niet zomaar. Achter de verslaving liggen meestal pijn en verdriet.

Het is bewezen dat met EMDR er een grote kans op overwinning behaald kan worden omdat het gebruik van verslavende middelen of gedragingen tot in de kern aangepakt wordt.

EMDR heeft al bewezen dat we nare gebeurtenissen heel efficiënt een plek kunnen geven, waardoor je met de pijn en verdriet anders kan omgaan. Naast de kern aanpakken kan je er met EMDR ook voor zorgen dat de behoefte van gebruik gereduceerd wordt.

Hiermee zorg je dat terugval kan worden voorkomen. De inzet van EMDR heeft dus een grote toegevoegde waarde om de verslaving ‘echt’ te kunnen overwinnen.

Neem hier contact op voor meer informatie.

Geboorte in kaart

Meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de periode van conceptie tot vlak na de geboorte een zeer cruciale en impactvolle periode van een mensenleven is. Logisch als je je bedenkt dat in de eerste 3 maanden van een zwangerschap alle organen worden aangelegd, dat gedurende de hele zwangerschap de hersenen van een baby volop in ontwikkeling zijn en dat een geboorte een heftige en stressvolle ervaring is voor een baby.
Alle ervaringen die je als baby in dat prille begin opdoet, worden opgeslagen in je lichaam en beïnvloeden je gevoel van veiligheid, eigenwaarde en zelfbeeld. Deze ervaringen draag je nog steeds met je mee en bepalen hoe je in het leven staat en in welke mate je met jezelf verbonden bent.

Het zegt ook alles over hoe jij je vandaag de dag gedraagt, hoe je je voelt en tegen welke situaties of problemen je aanloopt.
Gedrag dat in deze fases is ontstaan was destijds functioneel om te overleven, maar kan je nu belemmeren. Een voorbeeld van dit gedrag is dat je je (nog steeds) aanpast aan je omgeving terwijl je dit niet wilt.
Door inzicht te krijgen in jouw geboorteverhaal, gedrag en patronen, komt er ruimte om andere keuzes te maken.
‘GEBOORTE IN KAART’ is een methodiek die ondersteunend werkt in het verhelderen van de impact van jouw geboorteverhaal en je handvatten biedt voor verandering van gedrag.

Neem hier contact op voor meer informatie.

VONO Methode

VONO- methode is geen dieet, het is een programma waarin je werkt naar inzicht en bewustwording.

Zolang de oorzaak van jouw overgewicht niet helder is, wordt afvallen een frustrerende en energie vretende steeds een terugkerende tijdelijke actie, met als gevolg een hoger gewicht als toen je begon. Op den duur kan dit zorgen voor negatieve lichamelijke klachten.

De meeste aandacht binnen deze methode gaat naar het benaderen van oude, soms hardnekkige patronen en/of opgedane nare (traumatische) ervaringen welke vaak de oorzaak zijn voor iemands eetgedrag.
Oude patronen doorbreken en andere keuzes kunnen maken leiden tot meer kwaliteit van leven en een natuurlijke manier in afname van overgewicht met meer kans op een blijvend resultaat.

Verschillende thema’s komen aan de orde welke aandacht verlangen en tot inzicht zullen leiden. Door op fundamenteel niveau (rationeel, emotioneel, fysiek en gedragsmatig) jezelf te leren kennen kun je een gezondere leefstijl ontwikkelen.

Het programma bestaat uit 12 bijeenkomsten waarvan 9 ‘s avonds in groepsverband ( niet meer dan 6 of 8 personen) en 3 individuele sessies overdag.Dit programma is tevens ook individueel te volgen. Hiervoor geldt een ander tarief wat gelijk is aan de individuele sessies.

Tijdens de bijeenkomsten wordt aan de hand van thema’s informatie verstrekt en wordt dit gecombineerd met fysieke oefeningen en oefeningen voor thuis.

Neem hier contact op voor meer informatie.

Voor wie

Als je niet meer wil diëten, geen honger wil ervaren en bewuster en gezonder met lichaam en geest wil omgaan. Wil afvallen en je zelfvertrouwen vergroten maar vooral makkelijk wil gaan bewegen.

Deze methode is bedoeld voor mensen met overgewicht tot obesitas die willen afvallen en op een andere manier gewichtsvermindering willen bereiken, met blijvend overzichtelijk resultaat.

Overgewicht in combinaties met ziektes zoals:diabetische, hoge bloeddruk, gewrichtsklachten, onverklaarbare aandoeningen of stress gerelateerde klachten is samenwerking en begeleiding aan de orde in overleg met eigen huisarts en/of specialist. Hierdoor is deze methode goed te volgen.

Tevens is deze methode geschikt voor mensen die bariatrische operaties hebben ondergaan. Voor mensen met een maag en/of darmoperatie is deze methode als individuele aanvulling of als vervolg (nazorg) op het traject aangeboden door de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Neem hier contact op voor meer informatie.

Wanneer

Nieuwe groepstijden volgen

Intakeformulieren worden per mail toegestuurd. Graag rekening houden met een intakegesprek voorafgaande aan de leergang.

Neem hier contact op voor meer informatie.