Werkwijze

Meld je aan via e-mail of telefonische contact.

  • Na je aanmelding wordt een afspraak voor een intakegesprek ingepland en ontvang je een intakeformulier.
  • Het ingevulde Intakeformulier retourneer je voorafgaande het intakegesprek.
    In dit persoonlijke (intake) gesprek waarin is er ruimte voor vragen.
  • Het kan nodig zijn om extra informatie op te vragen bijv. bij huisarts of specialiste alvorens te kunnen worden ingedeeld in het programma.
  • Tijdens de intake worden de voorwaarden en afspraken doorgenomen en krijg je de data en indeling van de groep mee.
  • De 9 bijeenkomsten zijn wekelijks en staan op een vaste avond gepland. De 3 individuele sessies worden in overleg besproken.
  • Meer individuele sessies kunnen in overleg worden ingepland.

Groepsverband

Vanuit de VONO-methode heeft het de voorkeur om samen te werken. Het is wetenschappelijk bewezen dat het werken in groepsverband een groter effect heeft.

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR, omdat dezelfde problematiek wordt gedeeld. Het luisteren naar de ander zorgt voor herkenning bij jezelf en geeft emotionele steun. Hierdoor kun je uitgenodigd worden om iets over jezelf te vertellen.

Het gezamenlijk opdoen van kennis en vaardigheden in combinatie van wederzijdse ondersteuning vergoten het inzicht, zelfgevoel en welbevinden.

Individueel

Er kunnen voor jou verschillende redenen zijn om te kiezen voor een individuele leergang. Bij individuele leergangen zijn alleen de therapeut en de cliënt aanwezig tijdens de sessies. De gesprekken vinden wekelijks op een vast tijdstip plaats.

Na het intakegesprek werken we vanuit de VONO- methode met verschillende thema’s. De duur van een individuele leergang is verschillend. Na het doorlopen van alle thema’s kan dit een kort of langdurend traject zijn. Vanzelfsprekend ben jij als cliënt altijd degene die bepaalt.

Voor de individuele leergang wordt per contactmoment een tarief van € 95,- gehanteerd met een tijdsduur van 75 minuten.
Voor meer informatie over individuele leergangen kun je contact opnemen met Jo-coaching.