Werkwijze

Een kennismakingsgesprek (max een half uur en kosteloos) behoord tot de mogelijkheden alvorens het gesprek doorstroomd in een intakegesprek (max 1,5 uur dit is incl. km en hiervoor worden praktijktarieven gehanteerd).
In het intakegesprek met beide ouders zal de hulpvraag concreet worden gemaakt en afspraken worden vastgelegd.
Om te kunnen voldoen aan wetgeving dossierplicht vanuit de WGBO, Wkkgz en de Beroepscode, zal ik u informeren en om toestemming vragen middels intakeformulier waarin een behandelingsovereenkomst en privacy document zijn opgenomen.
Aansluitend worden drie afspraken voor een sessie ingeboekt (voor het kind) en tegelijkertijd een evaluatieafspraak (alleen met de ouders).
In dit evaluatiegesprek worden de thema’s besproken waaraan een behandeltraject kan worden gekoppeld.

Afhankelijk van wat er speelt en de leeftijd van de kinderen, variëren de duur van het behandeltraject en de tijdsduur van een sessie.
Indien noodzakelijk kan ik een gesprek en/of observatie hebben met een leraar of lerares van de school.
Dit gebeurt alleen op verzoek van of na goedkeuring door de ouders.