Voor de ouders/verzorgers

Iedere ouder en/of verzorger ziet zijn kind het liefst gelukkig. In de meeste gevallen is dat ook zo. Soms hebben kinderen te maken met een (leer)probleem, een situatie of een gebeurtenis waarmee ze niet weten om te gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit.

Als kindercoach kijk ik mee met de ouders en het kind en ik kijk vanuit de actuele situatie welke stappen gezet kunnen worden. Daarbij werk ik oplossings- en toekomstgericht.Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.

Het valt mij dan ook op dat er geen moeilijke kinderen zijn, wel kinderen met moeilijkheden. Ik ga er vanuit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in henzelf. Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant-en-klare oplossingen.

Ik begeleid ouders om hen opnieuw in contact te laten komen met hun kinderen. Belangrijk is het luisteren naar antwoorden. Het is voor mij bijzonder om kinderen te begeleiden op deze weg. Ik zie hen als kleine mensen die nog niet alles in huis hebben voor wat wij als volwassen gedrag beschouwen. Kinderen zijn nog bezig zich te ontwikkelen. Soms kunnen zij een andere vorm van hulp als ondersteunend ervaren.

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en hierdoor het innerlijk te ervaren, ontdekt uw kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft. Vanuit zijn/haar eigen wijsheid kan hij/zij leren beter om te gaan met zijn/haar probleem.