Therapiën

vrijheid in verbinding

Therapiën​

vrijheid in verbinding

‘Een mens kan kiezen om achteruit te gaan naar veiligheid of vooruit naar groei. Voor groei moet hij telkens opnieuw kiezen; en telkens weer opnieuw moet hij zijn angst overwinnen’  Abraham Maslow.

U kunt terecht voor begeleiding van o.a.

 • Angst en onzekerheid
 • Zelfvertrouwen
 • Paniekaanvallen
 • Stress en burn-out
 • Rouw en verlies
 • Somberheid en depressie
 • Relatie- en gezinsproblemen
 • Trauma en nare ervaringen
 • Lichamelijk klachten met een psychische component
 • Verslavingsproblematiek
 • Dwanggedachtes en handeling
 • Slaapstoornissen
 • Negatieve overtuigingen
 • Levens en zingevingsvragen

Levenscoaching

Wat is Levenscoaching, ook wel life-coaching genoemd?
Een levenscoach coacht mensen met vragen die binnen de levenssfeer liggen, zoals over werk, hobby’s, relaties, de vriendenkring, kinderen, financiën, gezondheid, ziekte en vrije tijd.

Soms kun je het gevoel hebben in een onbestemde fase te komen, in een groot grijs gebied te belanden waarin je het even niet meer weet. Ook kun je het besef krijgen dat je in een bepaalde situatie vastloopt, dat je je bewust wordt van een bepaald gedragspatroon waarin je vastzit, (meer) inzicht in jezelf wilt krijgen en weten wilt wie je werkelijk bent.
Hoe verlopen relaties? Hoe verhoud ik mij tot die ander?

Daarnaast zal de coach je motiveren, ondersteunen en begeleiden. Het allerbelangrijkste is dat een levenscoach een vertrouwenspersoon is die respect voor je heeft maar vooral niet oordeelt. Een levenscoach biedt een luisterend oor en een plek om je verhaal kwijt te kunnen, waarna vanuit verschillende methodieken naar heling wordt toegewerkt. Het ‘weten’ alleen verandert het ‘voelen’ niet! Een levenscoach zal samen met jou gaan kijken wat de oorzaak is van je vraag of probleem.

Je komt steeds meer bij je ‘ware zelf’. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, zijn de vragen die gaan spelen. Dit vergt wel wat van je, maar het resultaat is groot. Door deze bewustwording ben je in staat verandering aan te brengen.‘In coaching zijn’ betekent het bewust worden van je eigen gedragingen en houding. Vooral in het contact met de ander in welke vorm dan ook, leer je te voelen wat er is. Coaching biedt een prachtige kans om vanuit het hier en nu te werken. Terwijl je in beweging komt verandert datgene wat je bezighoudt. Zoiets kun je vaak niet alleen.

Neem hier contact op voor meer informatie.

Psycho sociaal

Wanneer een cliënt psychische en/of sociale problemen ervaart, helpt de psychosociaal therapeut de cliënt om zijn gevoelens vollediger te ervaren, zijn gedachten te verhelderen, en zijn (interpersoonlijk) gedrag effectiever te maken.

Een psychosociaal therapeut hanteert het uitgangspunt dat ervaringen in het verleden van grote invloed zijn op hoe mensen in het ‘hier-en-nu’ denken, emotioneel reageren en zich gedragen. Negatieve ervaringen in het verleden kunnen leiden tot onhandige automatische reactiepatronen in het heden.

Om deze niet-effectieve patronen te veranderen, schept de psychosociaal therapeut een veilige, effectieve werkrelatie waarbinnen de cliënt nieuwe ervaringen kan opdoen en nieuwe patronen kan aanleren. De cliënt krijgt in dit therapeutisch contact de gelegenheid om ‘op verhaal te komen’ en hij wordt geholpen om zich beter bewust te worden van zijn gevoelens, overtuigingen en functioneren. Dit leidt tot nieuwe groei- en interactiemogelijkheden voor de cliënt.

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen/therapieën, die ingezet worden waarmee de cliënt hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.
Het probleem oplossend en zelf genezend vermogen van  de cliënt word geactiveerd. Hierdoor zal de veerkracht en kwaliteit van leven van de cliënt toenemen.

Neem hier contact op voor meer informatie.

Emdr

EMDR therapie lijkt meer en meer één van de beste psychotherapeutische ontwikkelingen in de 21e eeuw binnen de geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met een nare ervaring zoals een inbraak of overval, verkeersongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, (seksueel) misbruik, verlies van een kind of geliefde, etc. Een groot deel van de mensen kan een schokkende ervaring goed verwerken. Een ander deel krijgt jaren later last van deze ervaring(en).

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen ook diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens vandaan komen. Ook dan kan met behulp van EMDR-therapie de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en worden verwerkt.

Onvoldoende verwerking van nare ervaringen zorgen vaak voor het ontstaan van  lichamelijke klachten maar het is ook goed mogelijk dat deze klachten zich ontwikkelen in psychische problemen welke zich uiten door slapeloosheid, angsten, depressieve gevoelens of kortom herbeleving (herinnering) die door het hoofd blijven tollen. Indien sprake is van deze symptomen kan men meestal spreken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Met behulp van EMDR-therapie worden onderliggende oorzaken naar boven  gehaald en nare ervaringen verwerkt.
Wat is EMDR? Hoe werkt EMDR? Wanneer EMDR?

Neem hier contact op voor meer informatie.

Geboorte in kaart

Meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de periode van conceptie tot vlak na de geboorte een zeer cruciale en impactvolle periode van een mensenleven is.
Logisch als je je bedenkt dat in de eerste 3 maanden van een zwangerschap alle organen worden aangelegd, dat gedurende de hele zwangerschap de hersenen van een baby volop in ontwikkeling zijn en dat een geboorte een heftige en stressvolle ervaring is voor een baby.
Alle ervaringen die je als baby in dat prille begin opdoet, worden opgeslagen in je lichaam en beïnvloeden je gevoel van veiligheid, eigenwaarde en zelfbeeld. Deze ervaringen draag je nog steeds met je mee en bepalen hoe je in het leven staat en in welke mate je met jezelf verbonden bent.

Het zegt ook alles over hoe jij je vandaag de dag gedraagt, hoe je je voelt en tegen welke situaties of problemen je aanloopt.
Gedrag dat in deze fases is ontstaan was destijds functioneel om te overleven, maar kan je nu belemmeren. Een voorbeeld van dit gedrag is dat je je (nog steeds) aanpast aan je omgeving terwijl je dit niet wilt.
Door inzicht te krijgen in jouw geboorteverhaal, gedrag en patronen, komt er ruimte om andere keuzes te maken.
‘GEBOORTE IN KAART’ is een methodiek die ondersteunend werkt in het verhelderen van de impact van jouw geboorteverhaal en je handvatten biedt voor verandering van gedrag. 

Neem hier contact op voor meer informatie.