Kindercoach

IEDERE OUDER ZIET ZIJN KIND HET LIEFST GELUKKIG

Kindercoach

IEDERE OUDER ZIET ZIJN KIND HET LIEFST GELUKKIG

Voor ouders /verzorgers;

Iedere ouder en/of verzorger ziet zijn kind het liefst gelukkig. In de meeste gevallen is dat ook zo. Soms hebben kinderen te maken met een (leer)probleem, een situatie of een gebeurtenis waarmee ze niet weten om te gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit.

Als kindercoach kijk ik mee met de ouders en het kind en ik kijk vanuit de actuele situatie welke stappen gezet kunnen worden. Daarbij werk ik oplossings- en toekomstgericht.Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.

Het valt mij dan ook op dat er geen moeilijke kinderen zijn, wel kinderen met moeilijkheden. Ik ga er vanuit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in henzelf. Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant-en-klare oplossingen.

Ik begeleid ouders om hen opnieuw in contact te laten komen met hun kinderen. Belangrijk is het luisteren naar antwoorden. Het is voor mij bijzonder om kinderen te begeleiden op deze weg. Ik zie hen als kleine mensen die nog niet alles in huis hebben voor wat wij als volwassen gedrag beschouwen. Kinderen zijn nog bezig zich te ontwikkelen. Soms kunnen zij een andere vorm van hulp als ondersteunend ervaren.

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en hierdoor het innerlijk te ervaren, ontdekt uw kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft. Vanuit zijn/haar eigen wijsheid kan hij/zij leren beter om te gaan met zijn/haar probleem.

Neem hier contact op voor meer informatie.

Geboorte in kaart

Wil je het gedrag of probleem van je kind begrijpen en weten hoe je het kunt veranderen?

Het is wetenschappelijk bewezen dat de conceptie, zwangerschap en geboorte invloed hebben op de rest van ons leven.
Vaak wordt gedacht dat ons leven pas begint na de geboorte maar het is juist de prenatale fase, de periode van conceptie tot aan de geboorte, die de blauwdruk vormt voor de rest van ons leven.
Geboorte-In-Kaart is een methodiek om helder te krijgen hoe de zwangerschap, bevalling en de eerste periode daarna zijn geweest voor jou (als ouder) en voor je kind.
Samen gaan we op zoek naar de oorzaak achter het (zorgelijke) gedrag en de behoeftes die er onder liggen.

Neem hier contact op voor meer informatie.

Als het échte verhaal gezien is, kan gedrag pas veranderen en zelfs verdwijnen.

Voor Kinderen;

Heb jij ergens last van? En wil je dit veranderen? Dan kun je bij mij langskomen. Het maakt niet uit wat het is of wat je dwarszit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je wordt gepest, of je pest zelf en kan er niet mee ophouden. Andere oorzaken kunnen zijn dat je ouders zijn gescheiden, je heel bang bent voor toetsen en spreekbeurten, of dat je het moeilijk vindt om vriendjes en vriendinnetjes te vinden. Er kan je ook iets heel anders dwarszitten, waardoor je je verdrietig, bang, boos of rot voelt.

Samen proberen we erachter te komen wat er precies aan de hand is en zo leer je jezelf beter kennen. Ik ga jou niet vertellen wat je moet doen of hoe je het moet oplossen. Vaak weet je, heel diep van binnen en zonder dat je dit in de gaten hebt, zelf het beste wat voor jou de juiste oplossing is om met je ‘problemen’ om te gaan. Samen gaan we op zoek naar JOUW manier.

Het doel is om jou te begeleiden bij het ontdekken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Deze kwaliteiten of mogelijkheden zijn dan in te zetten in die situaties die voor jou moeilijk zijn. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid binnen je eigen mogelijkheden en grenzen, maar vooral om het bereiken van een door jou (en je ouders) vastgesteld haalbaar doel.

 

Neem hier contact op voor meer informatie.