Individueel

Er kunnen voor jou verschillende redenen zijn om te kiezen voor een individuele leergang. Bij individuele leergangen zijn alleen de therapeut en de cliënt aanwezig tijdens de sessies. De gesprekken vinden wekelijks op een vast tijdstip plaats.

Na het intakegesprek werken we vanuit de VONO- methode met verschillende thema’s. De duur van een individuele leergang is verschillend. Na het doorlopen van alle thema’s kan dit een kort of langdurend traject zijn. Vanzelfsprekend ben jij als cliënt altijd degene die bepaalt.

Voor de individuele leergang wordt per contactmoment een tarief van € 95,- gehanteerd met een tijdsduur van 75 minuten.
Voor meer informatie over individuele leergangen kun je contact opnemen met Jo-coaching.