Groepsverband

Vanuit de VONO-methode heeft het de voorkeur om samen te werken. Het is wetenschappelijk bewezen dat het werken in groepsverband een groter effect heeft.

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR, omdat dezelfde problematiek wordt gedeeld. Het luisteren naar de ander zorgt voor herkenning bij jezelf en geeft emotionele steun. Hierdoor kun je uitgenodigd worden om iets over jezelf te vertellen.

Het gezamenlijk opdoen van kennis en vaardigheden in combinatie van wederzijdse ondersteuning vergoten het inzicht, zelfgevoel en welbevinden.