Werkwijze kinderen

 

Een kennismakingsgesprek (max een half uur en kosteloos) behoord tot de mogelijkheden alvorens het gesprek doorstroomd in een intakegesprek (max 1,5 uur dit is incl. kmg en hiervoor worden praktijktarieven gehanteerd).
In het intakegesprek met beide ouders zal de hulpvraag concreet worden gemaakt en afspraken worden vastgelegd.
Om te kunnen voldoen aan wetgeving dossierplicht vanuit de WGBO, Wkkgz en de Beroepscode, zal ik u informeren en om toestemming vragen middels een behandelingsovereenkomst en Privacy document. Deze documenten zijn tevens op mijn site in te zien.

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek geef ik een intakeformulier mee dat wordt ingevuld samen met beide ouders.

Dat wordt doorgenomen tijdens het intakegesprek in het bijzijn van de ouders, zodat de hulpvraag helder is. Indien ouders niet samen zijn, bespreken we de mogelijkheden.

Aansluitend worden drie afspraken voor een sessie ingeboekt (voor het kind) en tegelijkertijd een evaluatieafspraak (alleen met de ouders).

In dit evaluatiegesprek worden de thema’s besproken waaraan een behandeltraject kan worden gekoppeld.

Afhankelijk van wat er speelt en de leeftijd van de kinderen, variëren de duur van het behandeltraject en de tijdsduur van een sessie.

 

Indien noodzakelijk kan ik een gesprek en/of observatie hebben met een leraar of lerares van de school.

Dit gebeurt alleen op verzoek van of na goedkeuring door de ouders.