Federatie Additief Geneeskundige Therapeuten


Coaching wordt, conform de wetgeving, niet vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen ( raadpleeg uw polis en/of vraag na bij uw zorgverzekeraar). Het hangt dus af van de aard van uw aanvullende verzekering, of en hoeveel keren coaching sessies vergoed worden.

Wilt u gebruik gaan maken van de mogelijke vergoedingen, zult u zich bij het eerste consult moeten legitimeren met een geldig legitimatie bewijs, bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of ID kaart. Daarnaast geeft u een naar waarheid ingevuld intakeformulier met daarin o.a. uw NAW gegevens retour.

Preventieve behandelingen en workshops worden door de meeste zorgverzekeringen niet vergoed.
Vergoedingen overzicht zorgverzekeraars 2018 (deze is te downloaden via de FAGT site).

Tevens wil ik vermelden dat een ‘verklaring onberispelijk gedrag’ genaamd VOG is afgegeven aan FAGT, de beroepsvereniging.

Voor klachtafhandeling, geschilleninstantie en informatie verwijs ik naar de volgende links.

Tucht en klachtrecht FAGT en Wkkgz 'Proof'

Volledig geaccrediteerd via de beroepsvereniging FAGT onder licentienummer 14586,