Werkwijze


Indien wenselijk, is het mogelijk een kennismakingsgesprek te hebben waar ik maximaal een half uur voor vrijmaak. Dit gesprek is kosteloos. Het is voor ons beiden belangrijk dat er een klik is. Tijdens dit kennismakingsgesprek kan er worden gekozen om deze om te zetten in een intakegesprek, welke naar standaard tarief in rekening wordt gebracht. De hulpvraag zal concreet worden gemaakt en afspraken worden vastgelegd.
Om te kunnen voldoen aan wetgeving dossierplicht vanuit de WGBO, Wkkgz en de Beroepscode, zal ik u informeren en om toestemming vragen middels een behandelingsovereenkomst en Privacy document. Deze documenten zijn tevens op mijn site in te zien.

Ik werk voornamelijk vanuit de methodieken Karakterstructuren, Transactionele Analyse en de CREF-methode.

Traumahealing,  EMDR
EMDR is een effectieve methode voor het helen van trauma’s. Tevens kan ik EMDR inzetten om vastzittende en belemmerende overtuigingen los te krijgen.

De meeste mensen voelen zich door deze therapie meer verbonden met zichzelf, waardoor er vrijheid in beweging kan ontstaan