Werkwijze


Indien wenselijk, is het mogelijk een kennismakingsgesprek te hebben waar ik maximaal een half uur voor vrijmaak. Dit gesprek is kosteloos. Het is voor ons beiden belangrijk dat er een klik is.


Daarna volgt er een intakegesprek, waarbij een tijdelijk contract wordt opgemaakt. Daarin worden onder andere de hulpvraag concreet gemaakt en afspraken vastgelegd.


Ik werk voornamelijk vanuit de methodieken Karakterstructuren, Transactionele Analyse en de CREF-methode.


Traumahealing,  EMDR
EMDR is een effectieve methode voor het helen van trauma’s. Tevens kan ik EMDR inzetten om vastzittende en belemmerende overtuigingen los te krijgen.

De meeste mensen voelen zich door deze therapie meer verbonden met zichzelf, waardoor er vrijheid in beweging kan ontstaan